عمومی

۳۹۰ هکتار زمین برای جایجایی روستاهای واقع در سد «چایلی» واگذار شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لروگی کردین آنلاین، لقمان کرمانی شامگاه جمعه در باکراء با کرکینان بیان:: فلفل به راشتاة عاشائ امرانی استانداری گلستان تشریف و بر تسريع این پروژه مورد تاکید قرار گرفت.

فرماندار شهرستان فوت کرد تّه گفت: در آن لاسلة برای کیں 6 روستای در کاسه سد فلفل تصمیمات جدی برای تسریع و عملیاتی شدن این پروژه اتخاذ شد.

وی افزود: 15 سال از آن زمان می گذرد بخصوص کوچ ساکنان آن روستای نمز انجام نشده این پروژه در اولویت قرار دارد دار در دستور کار کریت

کوربانی گفت: بعد از روستانی‌های نمره 390 هكتار ارین بری ساخت مسکن به بوند مسکن شد و با تصویر. مدیر کل مسکن پایه الگوی گلستان هادی سه سایت معلیته شده است.

فرماندار شهرستان فوت کرد تبه بیان کرد: تا 10 روز گذشته مسیر جدید جادا به سایت کریمی و تعاریف فنی شد.

خدمات موسسات دیگر رسن بررسی و اعلام برنامه های پروژه و هزینه های آب و گاز و برق.

قربانی گفت: همچنین مقرر شد نسبت به تحویل نهایی سایت و تصویب نقشه راه رسیدگی شود تا یک هفته بعد پیمانکار زیرساخت سایت توسط بنیاد مسکن و آب منطقه مشخص شود.