عمومی

30 سوال از سوالات اصلی ایین نامه (سوالات لو رفته) 100 درصد بخوانید

با در دست داشتن نمونه سؤالات آیین نامه اصلی راه قبولی برای همه هموار می شود

سپری کردن آزمون آیین نامه اصلی و مقدماتی یکی از مراحل گرفتن گواهی نامه محسوب می شود که تمام متقاضیان در نهایت از آن باید عبور کنند. واقعیت امر این است که اکثر هنرجویان مشکل بسیار بزرگی در هنگام آزمون آیین نامه رانندگی دارند و آن هم صرف زمان بسیار زیاد برای مطالعه آیین نامه است که ممکن است این باعث ایجاد استرس زیادی در شخص می شود. در اختیار داشتن نمونه سؤالات آیین نامه اصلی آن هم به صورت طبقه بندی شده به همه ما کمک می کند تا به در ذهن خود یک نظم ایجاد کرده و سرعت و کیفیت مطالعه را بالا ببریم.

بخشی از سوالات ایین نامه که در این قسمت سایت درایوینگ (https://www.driveing.ir/shop/regulations/ ) تهیه شده و خیلی مهم می باشید و از سوالات اصلی ایین نامه هست را در پایین می توانید مشاهده کنید.

جواب صحیح با علامت * مشخص شده است.

1- کدامیک از موارد زیر، مفهوم چراغ قرمز می ‌باشد؟

۱- این چراغ نشان‌ دهنده آن است که می توانید با احتیاط از تقاطع عبور نمایید.

۲- به معنی هشدار جهت تغییر رنگ چراغ است و باید با دیدن آن توقف و سپس حرکت نمایید.

۳- با دیدن این چراغ شما می ‌توانید به آرامی و درصورتی ‌که معبر خالی است از تقاطع عبور نمایید.

۴- این چراغ به معنی توقف می باشد و با دیدن آن باید پشت خط ایست توقف نمود.*

2- کدام یک از موارد زیر نشان‌ دهنده به وجود آمدن حالت خستگی و خواب ‌آلودگی در حین رانندگی است؟

1- پلک زدن کنترل بین خطوط عدم تمرکز بر روی رانندگی و رؤیا پردازی

۲- احساس سنگینی در پلک ‌ها کنترل آگاهانه بر روی سرعت خودرو عدم توانایی کنترل خودرو بین خطوط

۳- احساس سنگینی در پلک‌ ها عدم کنترل آگاهانه بر سرعت خودرو عدم تمرکز روی رانندگی به رویا پردازی در ذهن*

3- افزایش سرعت واکنش نسبت به شرایط احساس سنگینی در پلک‌ ها عدم کنترل آگاهانه بر روی سرعت خودرو

۱۱- الکل و مواد مخدر بر کدام یک از موارد زیر تاثیر منفی می ‌گذارد؟

۱- توانایی ذهنی، هوشیاری و دید

۲- تشخیص موقعیت های خطرناک

۳- تمرکز و کنترل سرعت

۴- تمام موارد *

4- با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت نبودن چراغ ایست برای توقف، در چند متری چراغ باید توقف کنیم؟

۱-  3 متری

2- 5  متری *

۳- 2 متری

۴- 4 متری

5- در بزرگ ‌راه‌های درون ‌شهری حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

۱- 100*

۲-  120

۳- 110

۴- 125

6- هر گاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم‌ عرض برسند حق تقدم عبور با وسیله ای است که………

۱- دارای سرنشین بیشتری است.

۲- به سمت راست گردش می کند.

۳- در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.*

۴- دارای شتاب و سرعت بیشتری می باشد.

7- ایستادن ممنوع همان. . . . است.

۱- توقف

۲- توقف مطلقاً ممنوع *

۳- توقف ممنوع

۴- ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

8- برای کاستن سرعت هنگامی که وسیله نقلیه فاقد چراغ راهنما باشد باید……..

1-  دست راست را به طرف پایین نگه داشت.

۲- دست چپ را به طرف بالا نگه داشت.

3-  دست چپ را به طور افقی نگه داشت.

۴- دسته چپ را به طور افقی از بالا به پائین حرکت داد.*

9– تردد کدام نوع وسیله نقلیه درخواست سوم آزادراه‌ها ممنوع نیست؟

۱- اتوبوس

۲- وانت‌ها *

۳- مینی ‌بوس

۴- انواع بارکش با وزن بیش از 3.5  تن

10- چه هنگام می‌ توان از ترمز دستی استفاده کرد؟

۱- هنگام توقف در سرازیری ها یا سربالایی ‌ها

۲- در هر شرایطی

۳- تنها در سرعت‌های بالا

۴- هنگام توقف خودرو در سرعت ‌های بسیار پایین *

11- میزان کارایی روغن ‌های معمولی موتور معمولاً چند کیلومتر می باشد؟

۱- حدود دوهزار کیلومتر

۲- حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار کیلومتر

۳- حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر*

4- 50 هزار کیلومتر

12 کدام یک جزو سیستم انتقال قدرت نمی ‌باشد؟

۱- کلاچ

۲- میل لنگ*

۳- گیربکس

۴- دیفرانسیل

13- کدام یک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن صحنه حادثه می‌ باشد؟

۱- پارک خودرو در فاصله مناسب استفاده از تابلوی اعلان خطر مطمئن شدن از این‌ که خطری شما را تهدید نمی ‌کند.*

۲- پارک خودرو در فاصله مناسب کشیدن چند نفس عمیق و آرام استفاده از تابلو اعلان خطر

3- استفاده از تابلو اعلان خطر گرفتن شرح حال از مصدومین کشیدن چند نفس آرام و عمیق

۴- پارک خودرو در فاصله مناسب بررسی وضعیت مصدومین دور کردن مصدوم از صحنه حادثه

14- علائم خستگی در رانندگی چیست؟

۱- تمرکز در حین رانندگی

۲- تشخیص حوادث غیرمنتظره

3- تشخیص حوادث حادثه ‌ساز

۴- کم شدن توجه به رانندگی و کاهش سرعت تصمیم ‌گیری *

15-  این شکل چه مواردی را هشدار می ‌دهد؟

۱- زمانی که شرایط جاده استاندارد نیست و چاله و دست ‌انداز وجود دارد باید احتیاط  نمود.*

۲- در شرایطی مانند مه یا ریزش باران که شعاع دید کم است باید با سرعتی کمتر از محدوده سرعت قانونی حرکت نمود.

3- در شرایطی که در جاده عابر پیاده یا دوچرخه‌ سوار وجود دارد باید سرعت مناسب را انتخاب نمود.

۴- در نزدیکی مراکز خرید از سرعت خود بکاهید.

16- در این سر راه، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک می باشد؟

۱- ابتدا ۳ سپس ۱ و ۲ با هم

۲- به ترتیب ۳، ۲، ۱

۳- ابتدای ۱ و ۲ با هم سپس3*

۴- به ترتیب ۱، ۲، ۳

17- ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در کدام یک از محل‌ های زیر ممنوع است؟

۱- در فاصله ۲۰ متری میدان یا تقاطع سه راههای تقاطع راه‌ آهن

۲- پیاده ‌رو و گذرگاه پیاده*

۳- از ۵۰ متری ورودی مراکز آتش ‌نشانی

۴- از ۵۰ متری ورودی مراکز فوریت‌های پزشکی

18- اگر هنگام رانندگی در آزاد راه  تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟

۱- باید در همان محل توقف کرد.

۲- باید در خط توقف اضطراری توقف کرد.*

۳- می‌ توان در بین خطوط عبوری آزاد راه توقف کرد.

۴- موارد ۱ و ۳ صحیح می باشند.

19- منظور از تخطی از محدودیت‌ های سرعتی در راه ها کدام است؟

۱- رعایت سرعت مطمئنه

۲- عدم رعایت سرعت مجاز تعیین شده*

۳- رعایت قوانین و مقررات تعیین شده

۴- تجاوز به حریم قانونی دیگران

20- بلند کردن دست های پلیس به دو طرف و به صورت افقی به چه معناست؟

۱- کلیه وسایل نقلیه مقابل پلیس قرار گرفته ‌اند باید بایستند.

۲- کلیه استفاده ‌کنندگان از راه که جهت حرکت آن‌ها در امتداد جهت نشان داده شده با دست یا دست‌های پلیس می باشد باید بایستند.

۳- کلیه وسایل نقلیه که پشت سر پلیس قرار گرفته‌اند باید بایستند

۴- کلیه وسایل نقلیه که در امتداد جهت دست پلیس قرار گرفته ‌اند باید سریع عبور نمایند

21- از مثلث متساوی‌الاضلاع (نشسته روی قاعده) معمولاً برای چه نوع تابلوهای استفاده می ‌شود؟

۱- دستوری و خدمات

۲- علائم راهنما

۳- علامت هشداردهنده برای خط

۴- دستوری یا بازدارنده

22- کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می‌ باشد؟

۱- درطول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد

۲- درطول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد

۳- درطول عبور از خط آهن دنده خودرو را نباید تعویض نمود

۴- قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

23- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱- حمل مسافر در قسمت بار یا صندوق عقب ممنوع است

۲- سبقت گرفتن برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ ها ممنوع است

۳- از 150 متر مانده به ورودی تونل ‌ها و پل‌ ها سبقت ممنوع است

۴- از ۱۰۰ متر مانده به پیچ‌ها تا ۱۰۰ متر پس از آن سبقت گرفتن ممنوع است

24- در چه شرایطی می توان مانع سبقت گرفتن خودرویی در حال سبقت شد؟

۱- زمانی که هوا رو به تاریکی است

۲- زمانی که سرعت خودرو سبقت گیرنده خیلی زیاد است

۳- زمانی که شرایط بارانی یا برفی است

۴- در هیچ شرایطی *

25- در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم است؟

۱- خط کشی و ترسیم ها

۲- چراغ راهنما

۳- فرمان پلیس*

۴- تابلوهای راهنمایی

26- حداکثر سرعت در آزاد راه های برون‌ شهری برای انواع سواری چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 125

2- 100

3- 120*

۴- ۹۵

27- در تقاطع هم ‌عرض اگردو  وسیله نقلیه‌ ای که روبروی یکدیگر در حرکت باشند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با کدام وسایل نقلیه است. . …

۱- در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

۲- به سمت راست گردش می‌کند *

۳- سرعت بیشتری دارد

۴- در حال گردش به چپ می ‌باشد

28- منظور از ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه کدام است؟

۱- ایستادن*

۲- ایستادن ممنوع

۳- ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع

۴- پارک ممنوع

29- هنگام توقف اگر وسیله نقلیه چراغ راهنما نداشته باشد باید……..

۱- دست راست را به طرف پائین نگه داشت

۲- دست چپ را به طرف پائین نگه داشت*

۳- دست چپ را بطور افقی نگه داشت

۴- دست راست را بطور افقی نگه داشت

30- در جاده‌ های اصلی بیرون شهر، حداکثر سرعت در شب‌ ها چند کیلومتر در ساعت است؟

  • 85*
  • 95
  • 65
  • 70