عمومیمعرفی کسب و کار

آیا سنگ گرانیت سرطان زاست؟

سنگ گرانیت همان طور که در بخش وبلاگ کالاساخت توضیح داده شده است، یک نوع سنگ آذرین درونی می باشد و در سطح آن دانه های رنگی ریز و درشت دیده می شود و وجود کانی های متفاوت در جنس سنگ آن را به رنگ ها و سورت بندی های  مختلف تبدیل می کند. درباره ضررهای ممکن در سنگ گرانیت صحبت های ضد و نقیض به گوش می رسد که ما اینجا، در کالا ساخت به بررسی این موضوع می پردازیم.

حقیقت امر این است که در برخی از سورت های سنگ گرانیت و گرانیت معدن نطنز به دلیل مجاورت معدن سنگ با معادن دارای اورانیوم و دیگر مواد دارای تشعشعات رادیو اکتیوی، مواد تشکیل دهنده ی این سنگ را تحت تاثیر قرار داده و در خواص شیمیایی آن تغییر ایجاد می کند. البته این موضوع فقط برای برخی از سورت های این سنگ دیده می شود.

از این جهت سنگ گرانیت را در کاربری های خانگی و مکان های غیر عمومی زیاد پیشنهاد نمی کنیم و به دلیل جنس مستحکم و طول عمر مفید بالایی که دارند بیشتر برای کاربری های عمومی و اماکن پر تردد پیشنهاد می شود. از طرفی در مکان هایی که در آن ها به دلیل امورات پزشکی در مجاورت با پرتو های گاما و ایکس قرار میگیرند هم ممکن است برای بدن مضر واقع شوند و همین دلیل بر این بوده است که در چند سال گذشته اکثر مراکز پزشکی و عکس برداری های علمی و آزمایش گاه ها از این نوع سنگ استفاده نمی کنند.

البته باید این امر را مد نظر قرار داد که اورانیوم به دو صورت ایزوتوپ پایدار و ناپایدار در طبیعت وجود دارد.یکی از این ایزوتوپ ها اورانیوم 238 می باشد که ایزوتوپی پایدار است و قابلیت شکافت در آن حتی با بمباران نوترونی  وجود ندارد. (لازم به ذکر است درصد غالب اورانیوم موجود در طبیعت نیز از همین دسته می باشد،حدودا بالای 99 درصد.) و دیگری ایزوتوپ اورانیوم 235 که ایزوتوپی کم یاب تر است و زیر یک درصد از اورانیوم موجود در طبیعت را تشکیل می دهد.

این ایزوتوپ ناپایدار می باشد.اما باید این موضوع را مدنظر قرار داد که نیم عمر این ایزوتوپ چیزی در حدود 703 میلیون سال است که در مقایسه با نیم عمر ایزوتوپ 238 که چیزی در حدود 4.5 میلیارد سال می باشد عددی کم است.اما هنوز به خودی خود زمان زیادی برای انتشار آلفا و فروپاشی نیاز دارد.

نکته دیگر قابل تامل این است که سنگ گرانیت دارای مقادیر متفاوت آهن است که در بعضی از سورت های این سنگ به خصوص سنگ گرانیت مروارید مشهد بیشتر دیده می شود. این امر موجب این می شود که در دراز مدت و خصوصا در مناطق مرطوب آهن موجود در سطح سنگ زنگ بزند. موضوع زنگ زدگی هم شکل ظاهری سنگ را متاثر می کند و زیبایی اولیه خود را از دست می دهد و همچنین کیفیت آن را تحت تاثیر قرار می دهد و از عمر مفید سنگ کم می کند.

منبع: کالاساخت