طرز کار منبع کویلی

  • عمومی

    سه روش راهکار مهم افزایش طول عمر منبع کویلی آبگرم

    مقدمه منبع کویلی آبگرم یک مبدل حرارتی مخزن دار پوسته و لوله می باشند که از مرسوترین و در عین حال مطمئن ترین روش های تولید آبگرم بهداشتی در موتورخانه های بزرگ و و کوچک می باشد که سرعت گردم کردن آب در آن به واسطه وجود کویل های مسی بسیار بالاتر از دیگر مبدل های حرارتی مخزن دار مشابه می باشد ، داستان از جایی شروع می شود که مخزن کویلی آبگرم یک منبع تحت فشار بوده که تمام فشار آبگرم لازم  ساختمان از همین منبع تولید می شود. لذا به دلیل تحت فشار بودن به شدت پتانسیل سوراخ شدن و ترکیدگی و نشتی آن وجود دارد ،لذا همیت کنترل فشار در منابع کویلی و مقاوم نگه داشن مخزن در مقابل فشار اب مخصوصا در ساختمان هایی که از پمپ و یا بوستر پمپ جهت کمبود فشار شبکه آب شهری استفاده می شود به عنوان یک ضرورت اجرایی مطرح می گردد که در این مقاله به بررسی سه عمل مهم و کلید جهت افزایش طول عمر منبع کویلی می پردازیم. تشریح ساختار فیزکی منبع کویلی آبگرم و نقش آن در فشار آبگرم بهداشتی منبع کویلی آبگرم به عنوان یک مبدل حرارتی پوسته لوله ای مخزن دار از دو بخش …