پیوند گردو به درخت توت

  • عمومی

    پیوند گردو بعد از چند روز جوانه میزند

    چه مشکلاتی در صورت عدم انجام پیوند گردو ایجاد می‌شود؟ شاید این موضوع برای شما نیز سؤال باشد که آیا عمل پیوند حتماً باید انجام گیرد؟ در جواب باید گفت بله! عمل پیوند برای محصولات مختلف به خصوص درخت گردو، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اولیه باردهی شاید مقدار محصول خیلی زیاد بوده و گردو به دست آمده از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد، اما رفته رفته با گذشت زمان دیگر درخت شما نمی‌ تواند پر قدرت عمل کند؛ شما با پیوند درخت گردو، می‌توانید همواره درخت خود را شاداب و بارده نگه دارید. بهترین زمان پیوند درخت گردو چه موقع است؟ قبل از این که به بررسی راه و روش‌ های مربوط به پیوند گردو، بپردازیم، خوب است بدانیم که خیلی از عملیات مربوط به کاشت مانند پیوند، کوددهی، هرس کردن و… باید حتماً در زمان‌های مخصوصی انجام شوند تا بتوان نتیجه‌ای مثبت از آن‌ها دریافت کرد. چه بسا که انجام خیلی از آن عملیات در زمان‌های نامناسب، نه تنها باعث بهبود محصول نشده که حتی نتیجه‌ای عکس را برای ما حاصل کند. برای اشاره به این موضوع که بهترین زمان پیوند درخت گردو، چه هنگام است؟ باید گفت در ابتدای فروردین می‌توان عملیات مربوط به پیوند را شروع کرد. در این هنگام …