آزمون دکتری داوطلبان غرب گیلان با شرکت ۲۸۶ متقاضی برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در بندرانجلی ، صبح امروز بیش از 185 هزار داوطلب مسابقه کرسی مسابقه را آغاز کردند دانشگاه آزاد اسلامی بندرانجلی میزبان داوطلبان آزمون در غرب استان گیلان بود. .

این آزمون جمعه ششم مارس ساعت 8 صبح با شرکت 286 متقاضی برگزار شد که از این تعداد 55٪ زن و 45٪ مرد بودند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانجلی با حضور 286 متقاضی آزمون داوطلبی را برای داوطلبان در غرب استان گیلان انجام داد.

برنامه ریزی این آزمون شامل فاصله اجتماعی ، ضد عفونی محل آزمایش ، استفاده از ماسک و دستکش توسط همه افسران آزمایش ، تهویه مناسب محل آزمون ، آزمایش داوطلبان و عوامل اجرایی به صورت جدول بندی قبل از ورود به سایت آزمون … مشاهده شده .

پروتکل بهداشتی در این آزمون با حضور و همکاری بهورزان شهرستان بندرانجلی اجرا شد.

به گزارش آنا ، دانشگاه آزاد اسلامی بندرانجلی با حدود 2300 دانشجو و 81 عضو هیئت علمی در منطقه آزاد انجلی واقع شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانجلی با شرکت 286 متقاضی آزمون دکتری داوطلبان را در غرب استان گیلان انجام داد.

انتهای پیام / 4103 /