آغاز به کار نخستین دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد گیلان در منطقه آزاد انزلی در آینده نزدیک

به گزارش ماه نیوز ماه نیوز ، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با دکتر محمدولی روزبهان رئیس و مدیرعامل موسسه در مورد راهکارهای توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه های علمی ، پژوهشی و فناوری بحث و تبادل نظر کرد. قرار دادن.
در این جلسه ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انجالی با ارائه تجزیه و تحلیل از توانایی ها و قابلیت های مختلف این رشته در عرصه ملی و بین المللی ، رویکرد سازمان متبوع خود را برای گسترش تحقیقات علمی و گسترش رویکردهای آموزشی مرتبط بیان کردند. ممکن است فرصت های خوبی برای تحقیق در زمینه های توسعه ، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک ، حضور شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد ، شرکت های فعال در مرکز توسعه منطقه ، نمایش محصول و ایجاد دستاوردهای فناوری دانشگاه آزاد وجود داشته باشد. همکاری عملی بین دانشگاه و منطقه آزاد.
دکتر محمد ولی روزبهان ، با اشاره به کمبودهای استانی و منطقه ای در پزشکی در برخی زمینه های خاص ، آمادگی سازمان منطقه آزاد انجلی برای ایجاد یک واحد دانشگاه پزشکی و یک بیمارستان جامع ، که می تواند علاوه بر استفاده آموزشی ، خدمات پزشکی به مردم ارائه دهد. اعلام کرد
در این جلسه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت های دانشگاه های متبوع خود را در زمینه های پژوهشی ، دانشجویی و امکانات کشور برشمرد و گفت که رویکرد دانشگاه آزاد جاه طلبانه است و اکنون تحقیقات موضوعی و نظمی با نهادهای مختلف کشور وجود دارد. وی افزود: در چارچوب استراتژی جدید دانشگاه آزاد اسلامی که با مدرک لیسانس عملیاتی می شود ، می توان نیازهای شغلی-دانشجویی فعلی و سالهای آینده منطقه آزاد خراج را تعیین کرد و بر اساس آن همکاری مشترک شکل گرفته و در عین حال علمی باشد. ظرفیت نیز. ” واحدهای مختلف دانشگاهی این دانشگاه کشور بهره مند شدند.
وی با استقبال از همکاری رهبران و شرکتهای نوآور دانشگاه خود که در این گروهها فعال هستند ، پیشنهاد راه اندازی یک مرکز داده بزرگ دانشگاهی در کشور با همکاری سازمان منطقه آزاد انجلی را داد و گفت: دانشگاه آزاد قصد دارد 5 مرکز در کشور راه اندازی کند. یک مرکز داده ایجاد کنید ، که یکی از مهمترین مراکز در منطقه آزاد انجالی خواهد بود و در ساختار این مرکز ، مراکز مختلف نوآوری در منطقه منتقل می شوند تا حضور و مهاجرت افراد منتخب از سراسر کشور را برای دستیابی به اهداف منطقه تسهیل کنند. آزاد انجالی ، که در شرف تبدیل شدن به دانش یک شهر است ، که در حال تبدیل شدن به یک دانش شهری است ، که در آن ترکیبی از تجاری سازی دانش ، صنعت و فناوری را خواهیم دید. این مسئله ، به دلیل مزایای قانونی و معافیت ها ، برای تهران ، همجواری منطقه ، کشورهای جانبی کاسپین و کیفیت نیروی انسانی و آموزش مسحورکننده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بابیان استقبال از توسعه و تقویت واحد بین المللی با همکاری سازمان منطقه آزاد انجلی و تأسیس دانشگاه خارجی برای گسترش سطح علمی در این مرکز ، افزود: اکنون انجالی ظرفیت یک واحد بین المللی دانشگاه آزاد را دارد. در خصوص تأسیس دانشکده پزشکی ، مطابق با الزامات استان گیلان ، آمادگی کامل توسط دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد که از بهمن ماه با تصویب وزیر بهداشت ، بین استان ، سازمان منطقه آزاد انجلی و استان همکاری می کند. مرحله عملیاتی
در این جلسه رسول فرخی نماینده لاهیجان و سیاهکل و مهرداد گودرزواند چاگینی نماینده رودبار و منزیل حضور داشتند. معاونان دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در این جلسه حضور داشتند و مقرر شد کارگروهی برای حرکت به جلو با اجرای مذاکرات با معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد انجالی تشکیل شود. بازدید از یک شرکت دانش بنیان فعال در این زمینه ، دانشگاه آکواریوم و انجلی دومین برنامه کاری با حضور دکتر محمد مهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه بود.

48