بازسازی و احیاء ۳۱ هزار رشته قنات در کشور

ماه نیوز/حمدان دستیار وزیر آب و خاک جهاد کشاورزی با اشاره به رتبه پنجم استان همدان در کشور نسبت به تعداد قنوات گفت: هر ساله تعدادی از کانال ها بازسازی و مرمت می شود که تاکنون 31 هزار کانال انجام شده است. از 41 هزار کانال در کشور مرمت و احیا شد.

فریبرز عباسی در سفر به شهرستان رزن و بازدید از پروژه های آب و خاک این شهرستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال 1401 با پیگیری و مساعدت نمایندگان و سازمان، اعتبارات برنامه و بودجه انجام شد. مربوط به چهار تا پنج کانال افزایش یافته است که سرعت تعمیر و بازسازی کانال ها را افزایش می دهد.

عباسی گفت: در رابطه با دو شهرستان رزن و درگزین قضیه کاملا با استان های دیگر متفاوت بود و برای احیای کانال های اعتباری ماده 56 به این دو شهرستان تزریق شد.

وی میزان این اعتبارات را 45 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این امر باعث شده تا بیشتر کانال های این دو شهر بازسازی و مرمت شوند.

عباسی تصریح کرد: دستیابی به این سطح از اعتبار بی سابقه است و با تلاش همه همکاران و به ویژه نمایندگان مردم رزن و سایر کشورها محقق شد.

وی یادآور شد: این اعتبارات تقریبا معادل اعتبارات 30 سال گذشته است که این دو شهرستان کانال هایی را مطرح کرده اند که کاندیدای افزایش تولید و ارتقای بهره وری و بهبود اقتصاد ذینفعان این شهرستان ها هستند.

پایان پیام