اقتصادی

بازگشت ۱۶ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در خوزستان

ماه نیوز/خوزستان مدیرعام شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از کبر 16 واید سنتی راکد به کیک تریدہ

علی مهدی پور در گفتگو با ماه نیوز با بیان اینکه یکی از اولویت ها و برنامه های شهرک صنعتی خوزستان بازگشت یک واحد صنعتی به چرخه تولید و فعال سازی آن است.

وی افزود: راحــــــــــــــــــــــــــــــرة وایدی ــــــــــــــــــــــــــــــرة خوزستان یکی از شاخص های کار پیش روی این شرکت است.

مديرعام الشركت شهركهاي صنعتي خوزستان گفت: از جمله مهم ترين اقدامات براي حمايت از توليد، بازگشت واحدهاي صنعتي به چرخه توليد اين است كه علاوه بر اشتغال، در تحقق شعار نقش موثري دارد.

مهدی پور تصریح کرد: با تسهیل در تولید و افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی در صدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی هستیم.

پایان پیام