استانی

برگزاری مانور سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان آرادان

به گزارش خبرگزاری خب رآنلاین استان سمنان ،همزمان با اولین روز برنامه کشیک نوروزی و با هماهنگی مهندس اسکندری زاده کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان، مانور سلامت نوروزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت، شهید قنبری شهید منا مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی و شهید خدمت شهید باقری بازرس بهداشت محیط زاهدان برگزار شد.

هدف از برگزاری این مانور، تامین سلامت مسافران نوروزی با نظارت و کنترل آب و مواد غذایی و بهداشت محیط در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی با همکاری کارشناسان بهداشت محیط در سطح شهرستان آرادان بود

46