استانی

بهره برداری از ترمینال مسافری فرودگاه کیش در تیرماه ۱۴۰۱

به گزارش ماه نیوز از کیش، سعید پورزادی با اعلام این خبر مبنی بر اینکه مسافر نهایی بندر بین المللی این جزیره در سال گذشته در سال جاری با تکمیل عملیات توسعه فعالیت های مرحله پیشگامی.بین الملل نقدینگی با زیربنای 4000 متر مربع در چهار طبقه با ظرفیت یک میلیون مسافر و استانداردهای جهانی سالانه برای ساکنین و مسافران.

با این اوصاف منتظر پیشرفت مناسب بوده و منتظر تکمیل فرآیند طی 3 الی 4 سال آینده هستیم و گام های جلوتر بردارید و در این مرحله ایرادات احتمالی نیز برطرف شود.

رویکرد پورزادی برای تست سیستم تهویه و تهویه و رفع مشکلات احتمالی از جمله اهداف رویکرد پیشرو به شرح زیر است:

بندر جزیره کیش نیز دارای چهار باند موازی، 3 باند موازی با ظرفیت صندلی 3000 متر و عرض 5 متر است.

بر اساس گزارشی که از سوی شرکت اطلاعات و آمار فرودگاه ها و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ماه نوروز منتشر شد، رتبه سوم بندر به سومین بندر بین کشور اختصاص یافت.