بهره مندی 300 روستای لرستان از آب شرب تا پایان سال

به روگر خبر انلاین لرستان، حمیدرضا کرموند کرمند کرمند کرمند کرمد کرمد کردی کرمد در سال جاری با هدف محرومیت زدایی روستا قرارداد همکاری شرکت آب و فاضلاب لرستان با حمایت حضرت ابوالفضل(ع) به نمایندگی از امام حسن مجتی(ع) با هزینه ۴۲۵ برگزار شد. میلیارد تومان.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری بیش از 300 روستای محروم استان از آب شرب سالم تحت خدمات این شرکت برخوردار شوند.

حمیدرضا کرم گفت: هیچ منطقه روستایی تحت پوشش این شرکت نیست و متقاضی این خدمات با دهیاری همکاری دارد و درخواست به این شرکت ارائه شده است تا پس از بررسی زیرساخت های آبرسانی، آبرسانی شود. عملیات انجام خواهد شد.»

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بیان کرد: استان لارستان دارای 3000 روستا است که 1600 روستا با 510000 نفر جمعیت تحت پوشش این شرکت هستند.

48