استانی

تدوین برنامه های پیشگیرانه در حوزه ارتقای ایمنی سواحل کیش

گزارش آنلاین از کیش: در دومین جلسه کمیته تحولات ایمنی سواحل با ارائه گزارش های آماری و تحلیلی نمایندگان حوزه های مختلف انتخابیه، با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود و تامین زیرساخت ها و امکانات لازم برای جلوگیری از وقوع دریا. گرفتن.

جعفر شعبانی مقدم، مشاور مدیرعامل و رئیس سازمان ویژه سازمان آزاد کیش، هدف از تشکیل این جلسات را وظیفه اداره منطقه جزیره عنوان کرد و گفت: به خوبی انجام شده و از آن زمان تا کنون انجام شده است. پیگیری مسائل جدی تر مربوط به نجات و نجات جزیره.

وی افزود: در حوزه سواحل امن باید شرایط مطلوب و کیش خاص را که به عنوان جزیره ای خاص با محوریت گردشگری و تفریحی در کشور معرفی شده است، حفظ کنیم.

شعبانی مقدم تصریح کرد: در این راستا لازم است در گذشته با اقدامات موثر در راستای تکامل از جمله آموزش، آگاهی، تبلیغات محیطی، طراحی تبلت، اینفلوئنسرها و منطقه آزاد در کیش، اقدامات موثری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تداوم جلسات این کمیته با اجرای خرد جمعی در راستای تقویت فعالیت های حوزه سمانه در سواحل جزیره کیش و کارکردهای آن ضروری است.

48