سلامت و دانش

تزریق واکسن کرونا در مجموعه تاریخی نیاوران

به گزارش شفااف ، اطلاعیه روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران: مجتمع واکسیناسیون کوید 19 در ورودی مجتمع توسط شبکه بهداشت و درمان شامیرنث با همکاری نیاوران یا مجتمع تاریخی و فرهنگی تأسیس شد.

با توجه به تعطیلی موزه ها در شرایط فعلی ، مجموعه Niwaran تصمیم گرفت با اهدای بخشی از فضای این مجموعه به مرکز بهداشتی شامیرنات گامی موثر در جهت نقش اجتماعی خود به عنوان یک موزه بردارد تا یک پایگاه واکسیناسیون جامع برای COMID-19 ایجاد کند. ….

این کار با پیروی از معاونت فرهنگی مجموعه نیاور با هدف کمک به جلوگیری از شیوع بیماری و تحقق بخشیدن به کارهای اجتماعی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاور به عنوان یک موزه انجام شده است.

این پایگاه در ورودی برای خدمات رسانی به شهروندان مجتمع Nivern واقع شده است و تزریق دوزهای اول و دوم واکسن با توجه به اولویت و برنامه واکسن در کشور با رعایت شرایط لازم و مقدمات

رضا دبیری نژاد ، کیوریتور و مدیر موزه ملک نیز اندکی پیش از ایجاد پایگاه واکسیناسیون در محوطه باز موزه دفاع مقدس مقدس در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد و نوشت: هنگام بروز بحران ، همه سازمان ها باید از آن استفاده کنند ، دقیقاً مانند هر سازمان دیگری. گاهی اوقات از موضوعات و توانایی های فرهنگی آنها برای بهبود اوضاع فرهنگی جامعه استفاده می شود و گاهی از توانایی های مکانی آنها می تواند پایه ای برای درمان باشد. این چیز زیبایی است که کاخ نیاوران و موزه دفاع مقدس با همکاری وزارت بهداشت بخشی از فضای خود را به زیربنای یک منطقه واکسیناسیون تبدیل کرده اند. اکنون کسانی که در محوطه این دو موزه واقع شده اند با امید جدیدی به این موزه ها می روند و بدین ترتیب نقش اجتماعی و محله های موزه ها به شکلی دیگر ظاهر می شود.

از 6 آوریل سال 1400 موزه ها کاملاً بسته شده اند ، بیشتر شهرها قرمز شده اند و دیگر نمی توان از آنها بازدید کرد.