استانی

تعامل مؤثر با صنعت و حمایت از تولید، اولویت دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال جدید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از مشهد ، در اولین جلسه هیئت مدیره دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مشهد تحریر موفقیت دانشگاه در شرایط دشوار کرونا را به موضوعی مهم تبدیل کرد و از تلاش های مدیران ، اساتید و کارکنان در سال 1999 تقدیر کرد .

وی با اشاره به نامگذاری سال 1400 به عنوان “تولید ، حمایت ، موانع” توسط رهبری ، بر مدیریت نقش دانشگاه در این زمینه تأکید کرد و افزود: دانشگاه باید از تولید حمایت کند. زمینه های دیگر مانند آموزش و پژوهش و سایر زمینه ها می توانند با توانایی های خود در حل مشکلات تولید نقش داشته باشند. ما متعهد به انجام نقش خود در زمینه تولید و پشتیبانی از آن با تمام توان و عبور از موانع موجود هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1999 با شرکت ایران خودرو خراسان توافق نامه ای را به عنوان فعالیت مهم این دانشگاه در رابطه با صنعت امضا کرد و گفت: ایران خودرو خراسان یکی از بزرگترین کارخانه های شمال شرق کشور است. ما نتایج و توافق خوبی داشته اند. این تفاهم نامه به زودی اجرا خواهد شد.

مراکز تحقیقاتی و مراکز نوآوری در حال تقویت هستند

تهیلاری با تأکید بر لزوم نگاه دقیقتر به تعامل با صنعت توسط اداره ارتباطات صنعت دانشگاه ، از نشست م effectiveثر واحدهای تولیدی و واحدهای فناوری و مراکز رشد دانشگاه در این واحدها در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: این حوزه برای عبور از موانع است

وی رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی را توسعه برنامه های غیرشهری و دانش بنیان عنوان کرد و تأکید کرد که باید منابع شهری را به طور جدی کشف کنیم و از توسعه و تقویت مراکز تحقیقاتی و مراکز نوآوری در استان خبر داد. .

انتهای پیام / 4103/4062 /