استانی

راهبرد منطقه آزاد انزلی در شهرک‌های صنعتی الحاق شده،توسعه صنعتی با اولویت صنایع های تک است

به روبوت ماه نیوز از انزلی : با یوزر اوکیسین و شرکت انزلیک، سیت پریں پاک جامی و پیش وایدهای توریدی-صناعتی شهرک صنعتی جدید زرکه برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست عیسی فرهادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آزاد انزلی برگزار شد، برنامه توسعه فضاهای صنعتی با محوریت شهرک صنعتی شماره سه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به تصویب طرح توسعه منطقه.

در این جلسه برنامه ریزی برای بهره برداری حداکثری از فضای صنعتی ایجاد شده در منطقه آزاد پس از تصویب نهایی لایحه افزایش سطح به عنوان اولویت سازمان منطقه آزاد عنوان شد و عنوان شد: ثابت و واحدهای نیمه فعال در این شهرها می توانند از ظرفیت و مزیت های منطقه آزاد در حوزه های مختلف قانونی، تامین مواد اولیه، تولید و صادرات بهره برداری کرده و موجب احیای کسب و کار و تولید و یا افزایش آن شوند.

همچنین مهم ترین مزیت منطقه آزاد برای واحدهای تولیدی صنعتی جدید، امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعلام و خاطرنشان کرد: باید روند تحقق این مهم تسهیل شود تا در نهایت شاهد افزایش بیشتری باشیم. اشتغال برای نیروی کار بومی استان.

در جلسه مذکور تاکید شد که در منطقه سوم صنعتی ارزیابی سرمایه گذاران صنعتی با توجه به شاخص هایی مانند صادرات، اشتغال، فناوری، محیط زیست و … برای تصمیم گیری ضروری است چرا که باید شاخص های اولیه اتخاذ شود. به خصوص در بحث محیط زیست و محیط زیست دوستانه، زندگی برای منطقه آزاد بسیار مهم است

بنابراین گزارش، در برنامه راهبردی سازمان توسعه صنعتی منطقه آزاد ازلی اولویت ایجاد صنایع دوستدار محیط زیست و پاک است.

لازم به ذکر است با تصویب مجلس شورای اسلامی محدوده منطقه آزاد به 8609 هکتار افزایش یافت و در این بین با اضافه شدن شهرهای صنعتی شماره سه خمر انزلی، سپیدرود رشت و ضیابر صومعه سرا. مناطق صنعتی این منطقه به بیش از 900 هکتار گسترش یافتند.

استراتژی منطقه آزاد در وسط شهرهای صنعتی است و گسترش صنعت در اولویت صنایع است.