استانی

صدور ۲۷۰ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در مازندران

به گزارش ماه نیوز از مازندران، محمد حسن صبوری اظهار داشت: در یکسال گذشته ۲۷۰ فقره پروانه صنعتی با سرمایه گذاری ۴۶ هزار میلیاردی در استان مازندران صادر شده است. صدور این تعداد پروانه کسب در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: این واحدهای صنعتی فرصت اشتغال زایی ۴ هزار نفره را در استان ایجاد نموده اند.

صبوری در ادامه به صدور بیش از ۸۸۰ جواز تاسیس صنعتی در یکسال گذشته اشاره و افزود: پیشبینی سرمایهگذاری در جوازهای تاسیس صادر شده ۱۸۹ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از ۱۷ هزار نفر میباشد.

سرپرست اداره کل صمت مازندران اظهار داشت: در همین بازه زمانی تعداد ۷۸ فقره طرح توسعه صنعتی صادر شده که پیشبینی میشود میزان سرمایهگذاری در این طرح ها ۱۹ هزار میلیارد ریال و برای ۱۶۰۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد خواهد شد.

46