بین المللی

عامل حمله به منزل پلوسی در “ماموریت انتحاری” بود

به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست دادستان برای بازداشت “دیوید و این مرد” 42 ساله قبل از محاکمه منجر به اطلاعات جدیدی در مورد قصد او برای حمله شد زیرا این مظنون متهم به قتل پل پلوسی 82 ساله است. همسر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و سایر اتهامات خود را بی گناه دانستند.

همچنین دستور داده شد که لوله بدون اجازه در توقیف بماند.

مدعی العموم منصوب از سوی دادگاه گفت، دیپیپ برای اولین بار پس از حمله روز جمعه در حالی که دست راستش به گردن آویزان بود در دادگاه حاضر شد زیرا کتف مظنون در حین دستگیری دررفته بود.

در اسناد تازه ثبت شده دادستان ها آمده است که دیپ به پلیس گفته است که واقعاً قصد آسیب رساندن به پل را نداشته است، اما اضافه کرده است که “این یک ماموریت انتحاری بوده است.”

آدام لیپسون، دادستان، پس از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که تیم حقوقی پیپ در حال بررسی تعدادی از مسائلی است که ممکن است در دفاع از او نقش داشته باشد، از جمله “مستعد بودن” موکل به “اطلاعات نادرست سیاسی” و وضعیت روانی او.

این حمله که پل پلوسی را در بیمارستان بستری کرد، نگرانی‌هایی را در مورد خشونت‌های سیاسی با انگیزه‌های سیاسی ایجاد کرده است، زیرا تنها یک هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا.

310310