استانی

عیادت سرپرست فرمانداری اهواز از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

عيادت فائرة استادي احواز از مدير كل فارغان و يرشد اسلامي خوزستانبه گزارش خبرگزاری ماه نیوز، پس از وقوع تصادف برای مالک خودرو، رضا کلاه کاج، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و همکارانش در محور هفتکل – اهواز، سرنشینان خودرو در بیمارستان گلستان بستری شدند. اهواز و تحت نظر هستند.

سایر مصدومان این حادثه پس از مداوا از بیمارستان ایزوله شده اند و وضعیت حجه الاسلام پایدار و پایدار اعلام شده است.

سید احمد موالیزاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان و استاندار اهواز نیز در جریان وضعیت امنیتی یکی از گروه های معنوی گروه جهادی به شهادت رسید.

عيادت فائرة استادي احواز از مدير كل فارغان و يرشد اسلامي خوزستانعيادت فائرة استادي احواز از مدير كل فارغان و يرشد اسلامي خوزستانعيادت فائرة استادي احواز از مدير كل فارغان و يرشد اسلامي خوزستان