استانی

لزوم مقررات زدایی و رفع موانع جذب سرمایه گذاران در خوزستان

به گزارش خبرنگار ماه نیوز اهواز ؛ صادق خلیلیان در جلسه عصر امروز برای جذب سرمایه گذاری در خوزستان ، که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد ؛ وی رشد و توسعه هر کشور و استان را وابسته به سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: در این راستا باید زمینه را برای جذب سرمایه گذاران داخلی بیشتر ، ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاری خارجی در خوزستان نسبت به گذشته فراهم کنیم.

وی افزود: باید محیط کسب و کار را برای جذب سرمایه گذار در استان بهبود بخشیم در حالی که توجه ویژه به پنجره واحد راه دیگری برای جذب سرمایه گذار است.

وی افزود: سرمایه گذاران نباید سرمایه گذاری را متوقف کنند زیرا از چرخه اداری خسته شده اند ، این موضوع مانع رشد می شود و از نظر سرمایه گذاری از استان عقب می ماند.

استاندار خوزستان یادآور شد: برای جذب سرمایه گذار بیشتر به خوزستان ، علاوه بر مقررات زدایی ، باید موانع جذب سرمایه گذار را نیز برطرف کنیم.

خلیلیان ؛ وی گفت: باید شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی که قصد توسعه خوزستان را دارند تسهیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه دقیق اولویت های سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران ، افزود: همچنین باید امکانات لازم برای آنها مشاهده شود تا شاهد رشد سرمایه گذاری در خوزستان باشیم.

48