ماهیت اتاق بازرگانی را بر هم نزنید!

نمایندگان بخش خصوصی پس از لایحه اصلاح قانون اتاق بازرگانی اسلامی در مجلس شورای اسلامی ، انتقاد از این لایحه را آغاز کرده اند.

به گزارش ماه نیوز ، طرحی که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیش گرفته اند چهره اتاق بازرگانی ایران را تغییر می دهد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه ای تحت عنوان “اصلاح قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و وابستگی های بعدی آن” را معرفی کرده اند که طبق ماده 2 ، اتاق بازرگانی را پیش بینی می کند. معادن موضوع ماده 2 است که در مارس 1990 به رسمیت شناخته شد و به یک سازمان غیردولتی عمومی تبدیل شده است.

اگرچه مشخص نیست که سرنوشت این طرح چگونه خواهد بود ، اما احمدپور فلاح ، مشاور رئیس اتاق بازرگانی و بازرگانی ایران ، اعتراضات بخش خصوصی را نسبت به طرح جدید نمایندگان مطرح کرده است.

وی گفت: همانطور كه ​​پزشكان در تدوین قانون بهداشت و صنعتگران در پیش نویس وزارت صنعت ، معدن و تجارت دخالت نمی كنند ، انتظار می رود كه بخش خصوصی نیز به طور مستقل در تهیه و اصلاح قانون كار كند. این بخش ، با وجود جنبه های نظارتی ، از این موضوع آگاه است و آن را یک گام ضروری می داند.

این اقتصاددان پیش نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و صنایع ایران را بدون مشورت با استفاده کنندگان از قانون غیرکارشناسی و مغایر با پارلمان خواند و گفت: صدمه زدن. عملیات مالی اتاق ایران توسط شرکت های همسریابی مالی کنترل می شود و شورای عالی مشورتی ، متشکل از نمایندگان دولت ، نیز بر فعالیت اتاق ایران نظارت می کند.

وی ضعف برخی از مراکز و اتاق ها را از طریق طرح اصلاح تجارت اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد و گفت: اتاق کمبودهایی دارد که باید با بازنگری در قانون اصلاح شود ؛ متأسفانه این طرح هیچ یک از این الزامات را برآورده نمی کند.

به گفته پورفلاح ، سهمیه بندی ، انتخابات ، راه های شرکت در جلسات ماهانه مجلس نمایندگان با بررسی قانون اتاق ایران و موارد مشابه باید بهبود یابد. اما به این موضوعات توجهی نشده است. از طرف دیگر ، باید درباره تعداد نمایندگان دولت در اتاق نمایندگان ایران و نحوه حضور آنها بررسی شود.

وی بر حضور پررنگ اتاق ایران در مجامع بین المللی تأکید کرد و گفت: قانون اتاق ایران مستلزم افزایش ظرفیت اتاق برای حضور در مجامع بین المللی است. امروزه بدون این اصل نمی توان مسیر توسعه را طی کرد. بنابراین باید در اصلاحیه مذکور به وضعیت اتاقهای مشترک نیز توجه شود ، اما به جز مقدمه در متن اصلاح شده ، به این موارد توجه نشده است. از طرف دیگر ، برای اتاق های مشترک داشتن صندلی در مجلس نمایندگان ضروری بود ، که این مورد نیز نادیده گرفته شد.

انتهای پیام