واکسیناسیون رایگان کرونا طبق اولویت‌بندی/ خبرنگاران در اولویت سوم دریافت واکسن

به گزارش شفاف ، دکتر آل. علیرضا رئیسی گفت: ما قطعاً متعهد هستیم و واکسیناسیون مربوط به دیروز و امروز نیست و همه کسانی که در زمینه بهداشت کار می کنند و همچنین سازمان بهداشت جهانی ، مردم عزیز کشورهای همسایه و … می دانند که ما یکی هستیم از قوی ترین سیستم ها. “ما شبکه ای در سطح منطقه داریم.

بستگی به واکسیناسیون و اولویت هسته های رایگان در سیستم شبکه کشور دارد

وی افزود: ما همیشه واکسیناسیون منظم را در کشور و بدون هزینه انجام داده ایم و دیروز و امروز اینگونه نیست. در مورد واکسن کرونا ، واکسن توزیع شده در شبکه قطعاً رایگان خواهد بود و این یک مسئله قطعی است و هیچ کس نمی خواهد شارژ کند.

اگر اولویت بندی نکردید ، نوبت خود را صبر کنید

رئیسی تأکید کرد: “اگر فردی واکسیناسیون را ترجیح نمی دهد ، باید صبر کند تا نوبت به وی برسد تا بتواند واکسن را دریافت کند.” در همه دنیا یک اولویت وجود دارد و کشورهای بزرگی که واکسن خود را درست می کنند نتوانسته اند همه گروه ها را واکسینه کنند و بر اساس اولویت حرکت می کنند. کشوری مانند چین که خود تولید کننده است و از نظر مالی و تحریمی مشکلی ندارد ، یک درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده و هنوز 91 درصد از جمعیت خود را واکسینه نکرده است. البته این یک اولویت 9 درصدی بود و برنامه ما بر اساس اولویت ادامه خواهد یافت.

به گزارش کانال خبری وزارت بهداشت ، وزیر بهداشت گفته است که رسانه ها و روزنامه نگاران در گروه شغلی حساس قرار دارند و اولویت سوم واکسیناسیون در برابر تاج است. .. ما خواهیم آمد