استانی

گامی دیگر در راستای تحول هیئت های ورزشی کیش

به گفته مهدی افشون، وی گفت: هیات ورزش با حق رای می تواند در تصمیم گیری، ارائه برنامه ها و پیشنهادات جامعه ورزش سهم داشته باشد.

رئیس هیات های ورزشی با بیان اینکه در گذشته هیات های ورزشی در شورای فدراسیون عضویت نداشتند، افزود: روسای هیات های ورزشی با داشتن حق رای می توانند نقش موثری در توسعه ورزش داشته باشند.

بنابراین گزارش رئیس هیئت شطرنج همچنین در رابطه با عضویت روسای فدراسیون های ورزشی این منطقه در فدراسیون های ورزشی عمومی کشور گفت: از این نقطه تیم های ورزشی می توانند به صورت مستقل و مستقل فعالیت کنند. موفق تر از گذشته

وی خاطرنشان کرد: این جزیره با ظرفیت های موجود می تواند میزبان رویدادهای مختلف ورزشی در سطح کشور باشد.

ارسلان قربانی رئیس هیئت تنیس در ادامه این نشست خبری گفت: با فراهم شدن فرصت حضور تیم های ورزشی در مجامع فدراسیون، تیم های ورزشی استقلال و حق رای در مجامع فدراسیون دارند. و این خبر مهم و ارزشمندی است.جمیع عربی کیش است.وی، ایشت داشت: همبستگی و تعامل دائمی با فدراسیون های ورزشی کشور باعث شد تا ظرفیت و توانمندی های کشور در عرصه ورزش بالا رود.

به گفته قربانی، جشنواره ها و رویدادهای مختلف ورزشی در راستای بهبود و تحول ورزش برگزار می شود.

ارسلان قربانی گفت: با استقلال هیات ورزش می توان نقش موفق تری در “نظارت، نظارت بر فعالیت ها، ارائه برنامه ها و ارائه پیشنهاد” در عرصه ورزش به ویژه در توسعه گردشگری ورزشی ایفا کرد.

حمزه زائری رئیس فدراسیون والیبال گفت: با حضور فدراسیون ورزش، نشست دائمی را در فدراسیون ورزشی کشور برگزار می کنیم.

زری یکی از ویژگی های حق رای هیات های ورزشی در شورای فدراسیون را تسریع در فرآیندهای اداری در وزارت ورزش و جوانان کیشور عنوان کرد.

مهرداد توتلی رئیس هیئت دوچرخه سواری گفت: هیئت های ورزشی بر خلاف دستگاه های دولتی مانند آموزش و پرورش فاقد استقلال بوده و حق رای در مجمع فدراسیون های مربوطه را نداشتند.

وی افزود: با کمک تیم مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیشور و توجه ویژه آن به ورزش حرفه ای، قهرمانی و توسعه گردشگری ورزشی در جزیره کیشور، این مهم برای پیگیری وزارت ورزش و ورزش حائز اهمیت است. جوانان.

تاوتلی با عنوان ادامه داد: ارتباط و تبادل ورزشکاران با حضور هیات های ورزشی در فدراسیون ها فراهم شده و قطعا در توسعه اقتصادی، جذب گردشگر و برگزاری اردوهای ورزشی در جزیره تاثیرگذار خواهد بود.

شایان ذکر است در سجته روز پنجشبنه 26 آبان، با تصمیم گیری و قطعی شدن استقلال تیم های ورزشی جزری و با داشتن حق رای در انتخابات فدراسیون های مشترک ورزشی کشور، قوانین هیات های ورزشی جدید استان توسط وزیر ورزش و جوانان اعلام شد.

46