اقتصادی

گلخانه‌های لرستان به ۳۰۰ هکتار گلخانه فعال خواهد رسید

ماه نیوز/ لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تا پایان سال سطح گلخانه های استان به 5 هکتار گلخانه می رسد.

سید عماد شاهرخی در نهمین جلسه بخش سرمایه گذاری اداره کشاورزی با موضوع بررسی شهرهای گلخانه ای اظهار داشت: در حال حاضر سطح گلخانه ها در لرستان 3 هکتار است.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی لرستان موظف شده است سالانه 3 هکتار گلخانه جدید ایجاد کند.

شاهرخی افزود: با توجه به شرایط کشور و لزوم استفاده از منابع موجود، اولویت وزارت جهاد کشاورزی توسعه و ایجاد گلخانه است و این پتانسیل در لرستان که اولین مولفه فضای گلخانه ای کشور است وجود دارد. “

رئیس جهادکشاورزی با بیان اینکه ساخت گلخانه ای به مساحت 4 هکتار با تولید 4 هزار نفر و اشتغال 4 نفر توسط سرمایه گذاران آماده شده است، گفت:

این مقام مسئول با بیان اینکه دولت در سفر به استان لرستان 3 میلیارد تومان برای احداث گلخانه های جدید اختصاص داده است، گفت:

شاهرخی از جمله مزیت های گلخانه های شهری را نسبت به گلخانه های انفرادی، برنامه ریزی و ایجاد شبکه واحد، تامین موسسات و بازاریابی و فروش بیشتر عنوان کرد.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش و پیشرفت لازم در کار اتحاد و همبستگی در همه ابعاد کشاورزی است.

انتهای پیام