حوادثمعرفی کسب و کار

نحوه محاسبه سرمایه فوت در بیمه عمر

عناوین اصلی خبر پنهان

اصطلاحات مورد استفاده در بیمه عمر و سرمایه گذاری

در این قسمت به توضیح برخی از اصطلاحاتی که در بیمه خصوصا بیمه مسافرتی استفاده می شود، می پردازیم.

بیمه گر

بیمه گر به شرکتی گفته می شود که با متقاضی خریدار بیمه وارد قرارداد شده و وی را تحت پوشش بیمه عمر قرار می دهد.

بیمه گزار

بیمه گزار شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در قبال پرداخت حق بیمه، از خدمات بیمه ای بهره مند می شود.

بیمه شده

بیمه شده با بیمه گزار فرق می کند، در واقع بیمه شده کسی است که مورد بیمه می باشد. در صورتی که پدری برای فرزندش این بیمه نامه را تهیه کند، پدر بیمه گزار خواهد بود و فرزند بیمه شده. گاهی ممکن است بیمه گزار و بیمه شده یک نفر باشند.

سرمایه عمر

سرمایه عمر یا فوت سرمایه ای است که در صورتی که بیمه شده فوت کند، به ذی نفعان وی پرداخت می شود.

سرمایه حادثه

در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه ای فوت کند، سرمایه ای به ذی نفعان او پرداخت می شود که این سرمایه از سرمایه عمر بیشتر خواهد بود.

ذی نفع

در صورتی که در این بیمه نامه، بیمه شده فوت کند سرمایه بیمه به ذی نفع تعلق خواهد گرفت. فرد می تواند در بیمه نامه اش همسرش را به عنوان ذی نفع ذکر کند، در این صورت بعد از فوت فرد، سرمایه عمر او به همسرش داده خواهد شد.

ضریب تشکیل سرمایه بیمه عمر

ضریب تشکیل سرمایه، ضریبی است که به صورت ماهانه بر حق بیمه اعمال می شود و سرمایه عمر را تعیین می کند. شرکت های مختلف بیمه ای، ضرایب تشکیل سرمایه متفاوتی دارند. برای مثال اگر افراد ماهانه 30 هزار تومان حق بیمه پرداخت کنند و ضریب تشکیل سرمایه 300 باشد، سرمایه عمر افراد 9 میلیون تومان خواهد بود.

مدت قرارداد

مدت زمانی که بیمه گزار باید حق بیمه پرداخت کند و شرکت بیمه در این مدت، بیمه شده را تحت پوشش بیمه عمر قرار می دهد را مدت قرارداد می گویند. مدت قرارداد در شرکت های مختلف، یک حداقلی دارد که بیمه گزار باید آن را انتخاب کند.

درصد افزایش سالانه حق بیمه

برای حفظ ارزش سرمایه ذخیره شده در بیمه نامه عمر و  همچنین رفع اثر تورم بر این سرمایه، درصدی به صورت سالانه به حق بیمه پرداختی افزوده می شود. متقاضیان می توانند بسته به شرکت بیمه، ضرایب افزایش سالانه متفاوتی را انتخاب کنند.

حادثه

بر اساس تعریف شرکت بیمه، حادثه به اتفاقی ناگهانی گفته می شود که ناشی از یک عامل خارجی بوده و بدون اراده بیمه شده رخ می دهد و سبب نقص، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده می شود.

بیمه عمر چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟

این بیمه موارد مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد، که یکی از مهم ترین پوشش های این بیمه، فوت فرد بیمه گزار می باشد. این بیمه علاوه بر سرمایه فوت، خدمات متعددی را ارائه می دهد که تمام متقاضیان از افراد مسن گرفته تا کودکان، افراد متمول و یا در مضیقه، افراد بیمار یا کسانی که سلامت هستند، همگی می توانند از این پوشش ها استفاده کنند. در ادامه به بررسی هر یک از پوشش های این بیمه نامه خواهیم پرداخت:

سرمایه‌ گذاری

افراد می توانند با خرید بیمه نامه عمر و پرداخت حق بیمه در مدت قرارداد، سرمایه گذاری نمایند. طبق قرارداد به این اندوخته سود تضمینی و مشارکت تعلق می گیرد و در یک بازه زمانی طولانی، تبدیل به یک سرمایه گذاری پر سود خواهد شد. افراد می توانند این سرمایه را پس از یک سال به صورت یک جا برداشت کنند و یا پس از ده سال به صورت دریافتی مستمری داشته باشند.

پوشش فوت عادی بیمه عمر

در صورتی که بیمه شده سرپرست خانواده باشد و فوت کند، تامین مالی بازماندگان یکی از مهم ترین مسائل می باشد. بر اساس شرایط بیمه عمر با فوت بیمه شده، سرمایه فوت به همراه اندوخته سرمایه گذاری شده به ذی نفعان او پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت با توجه به مبلغ حق بیمه و مطابق با قرارداد با بیمه گر مشخص می شود.

به طور کلی در صورتی که بیمه شده به مرگ طبیعی از دنیا برود، مبلغی به میزان یک تا 40 برابر حق بیمه پرداختی سالانه، سرمایه فوت به بازماندگان او تعلق خواهد یافت. مبلغ این سرمایه بدون نیاز به انحصار وراثت به ذی نفعان تعیین شده توسط بیمه گزار پرداخت می شود. در صورتی که بیمه گزار برای خود ذی نفعانی تعیین نکرده باشد، سرمایه فوت به وراث قانونی وی تعلق می گیرد.

پوشش فوت بر اثر حادثه

علاوه بر پوشش فوت طبیعی، این بیمه نامه فوت بر اثر حادثه را نیز تحت پوشش قرار می دهد. میزان سرمایه فوت حادثی چندین برابر سرمایه فوت طبیعی خواهد بود. خوب است بدانید، برخی از بیمه نامه های عمر، خودکشی را نیز تحت پوشش قرار می دهد. مطابق با شرایط بیمه عمر اگر فرد بیمه شده پس از پایان سال دوم بیمه خود در اثر خودکشی فوت نماید، سرمایه فوت به همراه اندوخته بیمه نامه به ذی نفعان تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود. در صورتی که بیمه شده در دو سال اول بیمه نامه خودکشی کند، تنها اندوخته بیمه نامه به ذی نفعان تعلق می گیرد.

پوشش از کارافتادگی

بیمه شده زمانی می تواند از این پوشش استفاده کند که به هر علتی از کار افتاده باشد و دیگر نتواند کار کند. تشخیص این مسئله بر عهده کارشناس شرکت بیمه می باشد و در صورتی که فرد، از کار افتاده تشخیص داده شود، می تواند از این پوشش بهره مند شود. مبلغ سرمایه این پوشش به صورت ضریبی از سرمایه فوت محاسبه می شود. شرکت های مختلف بیمه ای مبالغ مختلفی از این پوشش را به افراد پرداخت می کنند. پوشش از کارافتادگی به افراد شاغل و در سنین 20 تا 59 سال ارائه می شود. بر اساس این پوشش فرد از کار افتاده، علاوه بر این که سرمایه از کارافتادگی دریافت می کند، نیار به پرداخت حق بیمه نیز نخواهد داشت و شرکت بیمه باقی مانده حق بیمه ها را تا پایان قرارداد پرداخت خواهد کرد. همچنین فرد از سایر پوشش های بیمه نامه نیز بهره خواهد برد.

پوشش هزینه پزشکی

یکی از پوشش هایی که توسط بیمه نامه عمر ارائه می شود، پوشش هزینه پزشکی برای برخی از جراحات ناشی از حوادث موجود در موضوع بیمه نامه می باشد. این پوشش تنها در برخی از شرکت های بیمه ای همچون بیمه پاسارگاد و بیمه ایران به بیمه گزاران ارائه می شود. این پوشش از پوشش های اختیاری بیمه نامه عمر می باشد و افراد می توانند به انتخاب خود آن را خریداری کنند. میزان این پوشش به صورت درصدی از سرمایه بیمه نامه عمر پرداخت شده و سقف معینی دارد.

نقص عضو کلی و جزئی در اثر حادثه

این پوشش نیز جزو پوشش های اضافی می باشد که در صورت تمایل افراد می توانند آن را خریداری نمایند. اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه دچار نقص عضو کلی و جزئی شود، می تواند تا 100 درصد سرمایه فوت عادی را از بیمه دریافت کند.

معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر از کارافتادگی دائم در اثر حادثه

در صورتی که بیمه گزار در اثر حادثه فوت کرده و یا از کارافتاده شود، با داشتن این پوشش می تواند مستمری و یا غرامت از کارافتادگی دریافت کند. علاوه بر این بیمه گزار تا پایان مدت بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد. لازم به ذکر است که این پوشش تنها در برخی از شرکت های بیمه ای ارائه می شود.

چه افرادی امکان استفاده از بیمه عمر را دارند؟

تمامی افراد از نوزاد یک روزه گرفته تا یک فرد 70 ساله این امکان را دارند که از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری استفاده کنند.

نحوه محاسبه حق بیمه عمر

مبلغ حق بیمه عمر به دلخواه بیمه گزار تعیین می شود. در واقع شرکت های بیمه مبلغ حداقل و حداکثر حق بیمه ماهانه را مشخص می کنند و شخص می تواند مبلغ دلخواه خود را انتخاب کند. حداقل مبلغ برای حق بیمه نامه عمر، ماهانه 50 هزار تومان است. لازم به ذکر است این مبلغ به طور مستقیم بر مبلغ سرمایه فوت اثر می گذارد. فرد بیمه شده می تواند برای سال های آتی بیمه نامه خود، افزایش سالانه 5 تا 25 درصدی در نظر بگیرد تا تاثیر تورم بر سرمایه گذاری بیمه نامه را کم تر کند.

قیمت این بیمه نامه به سن بیمه شده، وضعیت سلامتی و مدت قرارداد بیمه نامه بستگی دارد. به طور مثال هر چقدر سن بیمه شده بالا تر باشد، باید حق بیمه بیشتری پرداخت کند. عوامل موثر بر محاسبه بیمه عمر شامل موارد زیر خواهد بود:

 • سن بیمه شده
 • مدت قرارداد بیمه تامه
 • پوشش های خریداری شده
 • سرمایه فوت در اثر حادثه
 • سرمایه فوت طبیعی بیمه شده
 • سرمایه امراض خاص
 • سرمایه نقص عضو
 • سرمایه از کارفتادگی

زمان خرید بیمه نامه با توجه به اطلاعاتی که شخص در فرم قرارداد ثبت می کند، یک جدول بیمه عمر برای بیمه شده تکمیل می شود که اطلاعات شخصی بیمه شده به همراه مدت قرارداد، مقدار حق بیمه سالانه و سرمایه فوت از کارافتادگی بیمه نامه به همراه اندوخته هر ساله بیمه نامه و مقدار ارزش بازخریدی بیمه نامه در هر سال بیمه ای در آن ثبت شده است.

نحوه خرید بیمه عمر

متقاضیان خرید این بیمه نامه می توانند به سایت بیمه بازار مراجعه کرده و سال تولد و حق بیمه مورد نظر خود را وارد کنند. پس از ورود این اطلاعات صفحه مقایسه بیمه های عمر مربوط به شرکت های مختلف نمایش داده می شود. پس از بررسی بیمه نامه ها و مقایسه آن ها با یکدیگر، متقاضی می تواند بیمه نامه مورد نظر خود را انتخاب نماید. به این ترتیب با ثبت آنلاین سفارش، فرد می تواند خرید این بیمه را انجام دهد. بیمه نامه افراد صادر شده و به صورت رایگان به آدرس داده شده ارسال خواهد شد.

پرداخت حق بیمه نامه عمر به چه صورت است؟

بیمه شده می تواند حق بیمه خود را به صورت ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و یا سالیانه پرداخت کند. روش های پرداخت بیمه نامه عمر در شرکت های بیمه ای مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است. پرداخت از طریق درگاه های اعلام شده توسط شرکت بیمه، اصلی ترین روش حق بیمه در این بیمه نامه می باشد، اما علاوه بر این پرداخت حق بیمه برای تمامی شرکت های بیمه ای مانند قبوض عادی قابل انجام است. در دفترچه اقساط، شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده است و افراد می توانند با داشتن این اطلاعات، حق بیمه خود را از طریق دستگاه های خودپرداز و همراه بانک ها پرداخت کنند.

بیمه نامه عمر چه مواردی را پوشش نمی دهد؟

این بیمه نامه استثنائاتی دارد و برخی از موارد را پوشش نمی دهد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

خودکشی

برای بیمه هایی که این پوشش را دارا می باشند، اگر بیمه شده در طول دو سال اول شروع قرارداد خودکشی کند، تنها اندوخته بیمه عمر به ذی نفعان وی تعلق خواهد گرفت.

فوت فرد بیمه شده بر اثر حادثه عمدی

در صورتی که ذی نفع مشخص شده در بیمه نامه، عمدا سبب مرگ بیمه شده شود، از کلیه مزایای این بیمه نامه محروم خواهد شد.

فوت بیمه شده در اثر موارد خلاف قانون

در صورتی که بیمه شده به علت فعالیت های خلاف قانون همچون مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، دارو های شیمیایی محرک بدون تجویز پزشک و یا دارو های روان گردان، استفاده از مواد محترقه و همچنین هر گونه مسمومیت دارویی فوت شود، سرمایه فوت به ذی نفعان وی پرداخت نخواهد شد.

فوت بیمه شده در اثر جنگ و تشعشعات هسته ای

در صورتی که بیمه شده در اثر جنگ، اعزام به عملیات جنگی و تشعشعات هسته ای و یا هر نوع حادثه ای که جنبه نظامی داشته باشد،  فوت کند، تنها اندوخته صندوق به ذی نفعان وی پرداخت خواهد شد.

مشاغل خطرناک

در صورتی که شغل بیمه شده توسط شرکت بیمه خطرناک تشخیص داده شود، بیمه نامه همراه با الحاقیه استثنائات یا پرداخت حق بیمه اضافی قابل صدور می باشد.

معرفی شرکت‌های ارائه دهنده بیمه عمر

بیمه نامه عمر یکی از بیمه هایی است که در سال های اخیر توانسته است سهم بزرگی از انواع بیمه را به خود اختصاص دهد.  این بیمه نامه توسط شرکت های مختلفی ارائه می شود که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 • بیمه عمر ایران
 • بیمه عمر پاسارگاد
 • بیمه عمر پارسیان
 • بیمه عمر کارآفرین
 • بیمه عمر سامان

آیا بیمه عمر دفترچه خدمات درمانی دارد؟

خیر، با این حال افراد می توانند در صورت ابتلا به بیماری های خاصی همچون سرطان، عمل قلب باز، سکته قلبی و مغزی و پیوند اعضای اصلی بدن و همچنین پرداخت هزینه های پزشکی در صورت بروز حادثه، از پوشش های اضافی که قبل از ابتلا خریداری کرده اند، استفاده کنند.

آیا می توان بیمه عمر را فسخ کرد؟

بیمه گزار می تواند پس از مدتی قرارداد بیمه خود را فسخ کند، که این مدت زمان بستگی به اساس نامه شرکت دارد. در این صورت بیمه گزار می تواند معادل ارزش بازخرید بیمه نامه را دریافت کند. مبلغ بازخرید این بیمه نامه برابر است با مجموع حق بیمه های پرداختی به اضافه سود هایی که به آن تعلق می گیرد. در صورتی که زود تر از سال پنجم اقدام به باز خرید بیمه شود، ارزش آن کم تر از مجموع مبلغ پرداختی خواهد بود. این مبلغ بر اساس مدت زمانی که از شروع قرارداد گذشته است، با توجه به جدول بیمه عمر که شرکت های بیمه ارائه می کنند محاسبه می شود. بیمه شده می تواند این مبلغ را به صورت یک جا و یا به صورت مستمری دریافت کند که نحوه پرداخت ان بستگی به سیاست های شرکت بیمه مورد نظر دارد.