استانی

اروندنشینان با حضور حداکثری در انتخابات از کشور حفاظت و صیانت می کنند

حسین گروسی در مصاحبه با بار بار با نالین در آبدان گفت: “مطمئناً شرکت در انتخابات برای آینده و آینده میهن اسلامی و عزیزمان که افتخار آنها نتیجه خون هزاران شهید است بسیار مهم است. و شهدا “

وی افزود: اگر فداکاری سردار سلیمانی و هزاران شهیدی که به نوعی سرمایه محبوب او بودند نبود ، انصافاً ایران عزیزمان اکنون در چنین وضعیتی نبود.

وی افزود: امروز ما برای ادامه آرمان های شهدا و شعارهای انقلاب به ویژه “آزادی ، آزادی ، جمهوری اسلامی” حضور صندوق های رای را داریم.

رئیس سازمان منطقه آزاد ارویند یادآور شد: ما باید این مسئله را به ویژه در انتخابات فردا جدی بگیریم زیرا حضور پر افتخار مردم می تواند راه شهدا را ادامه دهد ؛ به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در آزادی و سربلندی کشور است.

46