استانی

اعزام حجاج کرمانشاهی به سرزمین وحی آغاز شد

سعید کریمی اظهار کرد: ۹۹۰ زائر استان کرمانشاه به حج تمتع در سال‌جاری در قالب هفت کاروان اعزام می‌شوند.

وی افزود: بر اساس آمار به دست آمده تعداد ۵۴۴ نفر از زائرین حج تمتع زن و ۴۴۶ نفر مرد بوده و کم سن ترین زائر کرمانشاه ۲۶ سال و کهنسال‌ترین زائر ۹۲ ساله است.

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق برنامه و زمان‌بندی مقرر اعزام حجاج کرمانشاهی از مبدأ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از روز یک‌شنبه ۱۴ خرداد آغاز شد.

کریمی خو بیان کرد: ۲ کاروان ۱۸۰ نفره و ۹۰ نفره روز گذشته سفر معنوی خود را آغاز کرده و در سرزمین وحی ساکن شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: امسال زائرین استان کرمانشاه از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) در استان تهران به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

46