سلامت و دانش

ببینید | تبلیغات جدید شهری در ژاپن با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته

با تشکر از لوح شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دست مدیرعامل شرکت مدیران خودرو

در سال 1999 ، شرکت مدیران خودرو بیشتر بر بهبود خدمات پس از فروش خود تمرکز کرده است و امسال توسط مدیرعامل شرکت مدیران خودرو به عنوان سال توسعه خدمات پس از فروش نامگذاری شده است. بر این اساس ، استانداردهای جدید شبکه نمایندگان در تعداد زیادی از نمایندگان منتخب و نمایندگان باقیمانده در آینده نزدیک توسعه و اجرا خواهد شد. لازم به ذکر است که ارتقا number تعداد نمایندگان خدمات پس از فروش مدیران خودرو سریعترین بروزرسانی در تاریخ 15 ساله این شرکت است.