بررسی تأمین الگوهای تغذیه و سلامت روان دانشجویان خوزستان

دکتر هاشم داداش‌پور ،معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور درگفت‌وگواختصاصی با خبرنگار ماه نیوز دزفول اظهار کرد:ظرفیت های بسیار بزرگی در کل استان خوزستان وجود دارد و با تاکید بر این موضوع که خوشبختانه انقلاب اسلامی باعث شده که اتفاقات خوبی در استان خوزستان رقم بخورد.

وی در ادامه گفت: امروز نشست دانشجویی دانشجویان کشور بود و ما در یک روز مشخص در دو فصل از سال گرد هم آمده و به بررسی مشکلات و مسائل به وجود آمده در حوزه های دانشجویی کشور می پردازدیم‌ و از جمله مباحثی مهمی که دنبال می‌کنیم ، بحث تغذیه می باشید و سعی می‌شود که از طریق مباحث دنبال شده ، به یک مسیر دست پیدا کنیم که در آن‌جا بتوانیم الگوهای تامین تغذیه را بررسی کنیم و نهایتأ به یک راه حل مشخص برای سال آینده برسیم.

داداش پور گفت: نکته ی مهم دیگری که در این جلسات بررسی شد که سلامت جسم دانشجویان است ما سه سال دوران کرونا را سپری کردیم و فضای فیزیکی دانشجویان دچار افول شده بود ، ما سعی خواهیم کرد از فرصت ها و ظرفیت‌هایی که شکل میگرد استفاده کنیم برای اینکه دانشجویان بار دیگر به همان تحرک و پویایی سابق بازگردند،

وی در ادامه بیان کرد : ما از سال گذشته یکسری سلسله برنامه هایی را آغاز کردیم و سعی می‌کنیم که آن را ادامه دهیم و ظرفیت های جدیدی را در حوزه دانشجویی ایجاد کنیم

معاون وزیر علوم گفت: همینطور در حوزه سلامت روان بحث هایی را دنبال کردیم برای درصدی از دانشجویانی که احیانا در ایام کرونا دچار آسیب هایی شدند ، بتوانم برای آن ها چاره جویی کنیم در جهت حرکت به سمت زیست سالم دانشجویی و ما آرزو داریم که دانشجویان کشور در فضای سالم دانشجویی حضور پیدا بکنند تا بتوانند مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند .

خبرنگار: مهدی حلاج خوب