سلامت و دانش

تایید دُز تقویتی واکسن کرونا در انگلیس

به گزارش شفاف ، تنظیم کننده های دارویی انگلیس واکسن های کرونا ، از جمله استرازنکا و فایزر را برای دوز سوم تایید کردند ، که راه را برای برنامه واکسیناسیون پاییزی و تزریق دوز سوم برای میلیون ها نفر در کشور هموار کرد. اتفاق می افتد.

آژانس داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا به این نتیجه رسیده است که هر دو واکسن را می توان به عنوان دوزهای تقویت کننده ایمن استفاده کرد.

با این حال ، محققان هنوز در حال بحث هستند که آیا تزریق دوز سوم مورد نیاز است و کدام گروه ها دوزهای تقویت کننده را ترجیح می دهند.

دستورالعمل های جدید آژانس تنظیم کننده داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا بیان می کند که افراد می توانند بدون توجه به نوع واکسنی که قبلاً دریافت کرده اند ، دوز واکسن Pfizer را دریافت کنند. با این حال ، دوز تقویت کننده واکسن AstraZeneca فقط به افرادی که قبلاً واکسن AstraZeneca را دریافت کرده اند داده می شود.