اقتصادی

توضیحی در خصوص قطعی برق در برخی شهرهای خوزستان

ماه نیوز/خوزستان سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کیشور گفت: در این روزها شبکه برق خوزستان رکورد مصرف برق تاریخی را به ثبت رسانده است، همانطور که روز پنجشنبه مصرف ۸ هزار و ۷۲۰ مگاوات برق ثبت شد.

کیومرث در مقطعی گفت: شبکه برق خوزستان در این ایام رکوردهای مصرف برق تاریخی را ثبت می‌کند، به گونه‌ای که روز پنجشنبه ۸۷۲۰ مگاوات برق مصرفی ثبت شده است.

به گزارش ما، وی افزود: این میزان مصرف برق در حالی رخ داده که دمای هوا 53 درجه و در برخی نقاط رطوبت 90 درصد بوده است. این شرایط باعث افزایش مصرف برق و اضافه بار برخی تجهیزات می شود.

سخنگوی صنعت برق جنوب کشور گفت: روز جمعه نیز مانند روز گذشته مصرف برق در بسیاری از نقاط به ویژه در این شهرستان ها باغ ملک و رام محرز به دلیل افزایش برق به همان اندازه افزایش یافت. تجهیزات مصرفی و گرمایشی پست اصلی باغ ملک برای مدت کوتاهی از کنترل خارج شد و بلافاصله همکاران موفق شدند بسیاری از قسمت های میله های خارج از کنترل را به حالت عادی برگردانند و مردم به برق بازگردند.

وی در مقطعی گفت: با ایستگاه توزیع فوق مشکلی نداشتیم و همه ایستگاه های توزیع فوق در مدار بودند اما در ایستگاه اصلی انتقال برق باغ ملک مشکل داشت. در حال حاضر مشکلی در شبکه وجود ندارد و آخرین فیدهای پست فرعی باغ ملک وصل شده است و تا دقایقی دیگر شهر دیگری به نام باغ ملک به عنوان آخرین شهری که سکوت را تجربه کرد به طور کامل وصل می شود.

وی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد و گفت: در این روزها که دما و رطوبت هوا بسیار بالاست تحمل گرما بسیار سخت است اما از مردم می خواهیم مصرف برق خود را کاهش دهند تا سکوت را تجربه نکنند.

پایان پیام