سلامت و دانش

دقیق ترین ساعت اتمی جهان هر چند سال یک ثانیه عقب می افتد؟

سیمون کالکوویتز، استاد فیزیک در دانشگاه ویسکانسین مدیسون و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: در حال حاضر روی بهبود عملکرد آن و گسترش برنامه های کاری کار می کنیم که با این عملکرد می توان آن را بهبود بخشید.

در دقیقه هشتم جهان هشتم ساخته شد

به طور کلی، ساعت های هشت ساعته وجود دارند که فرکانس های اتمی را تشدید می کنند، معمولاً هشت تقارن یا روبیدیوم. این حق رای دادن به چنین ساعاتی اجازه می دهد تا زمان را به طور دقیق اندازه گیری کنند.

هشت ساعت با سطح انرژی الکترون کار می کند. محققان می گویند وقتی یک الکترون سطح انرژی را تغییر می دهد، نور را با فرکانس یکسان برای هر هشت عنصر جذب یا پخش می کند. نور هشت ساعته با استفاده از لیزری که دقیقاً با این فرکانس تنظیم شده است، زمان را محاسبه می کند و برای رصد پیچیده ترین لیزرهای جهان به زمان دقیقی نیاز دارد.

این مطالعه جدید یک چندپخشی چند ساعته ایجاد کرد که سویه های اتمی را در یک خلاء محافظ جدا کرده و محصور می کند. این تیم از لیزر ویژه ای استفاده کردند که همانطور که “Colkovitz” می گوید، توانست به موقع رکوردهای جهانی را بشکند.

این گروه به دنبال اندازه گیری دقیق تفاوت بین ساعت ها هستند، زیرا دو گروه هشت تایی در محیط های کمی متفاوت به دلیل تغییر در میدان های مغناطیسی یا سرعت های گرانشی با سرعت های مختلف حرکت می کنند. محققان این آزمایش را بیش از سه بار برای اندازه گیری اختلاف انجام دادند و به مرور زمان در اندازه گیری دقیق تر شدند.

سرانجام محققان به ساعت هشتم رسیده اند که هر 3 میلیارد سال فقط یک ثانیه است.

Colkowitz می‌گوید: «نکته این است که ما همین کار را با ساعت‌های مشابه انجام داده‌ایم، حتی اگر کمتر از لیزر استفاده کرده‌ایم، و این واقعا برای بسیاری از برنامه‌های کاربردی در دنیای واقعی بسیار مهم است.

46