اقتصادی

راه بهبود حوزه اشتغال در لرستان آموزش مشاغل است

ماه نیوز/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان راه بهبود وضع در حوزه اشتغال استان را آموزش مشاغل دانست.

سیروس ابراهیمی در جلسه شورای مهارت لرستان با بیان اینکه آموزش برابر با تغییر نگرش است و اینکه آموزش آدمی را از خاک به افلاک می رساند و خداوند در قرآن کریم بواسطه آموزش، تعلیم و تربیت بشر بر وی منت گذاشته است، اظهار کرد: نقش آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور بسیار حائز اهمیت است و چنانچه آموزش مهارت‌ها را با رویکرد تغییر نگرش جامعه دنبال کنیم اثر خود را گذاشته‌ایم.  

وی ادامه داد: با اداره کردن مستمر، مرتب، هدفمند و با جدیت و همچنین پایبندی و تعهد اعضاء به شرکت در شورای مهارت استان می‌توان در کوتاه مدت شاهد اثرات آموزش‌های مهارتی در جامعه بود.

ابراهیمی ضمن آسیب زا خواندن تعدد نیروی انسانی بدون اثرگذاری بیان کرد: امروزه دنیا به سمت خدمات و اشتغال خصوصی پیش می‌رود و دولت‌های رو به توسعه به تدریج همه تصدی‌گری‌های خود را واگذار خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان اشتغال را مستلزم‌ تغییر نگرش و تفکر جوانان دانست و بیان کرد: برای جوامع دنیای امروز آموزش سکوی پرتاپ پایه زندگی و اصل گریزناپذیری است و ما نیز اگر به دنبال تغییر هستیم جای آن همینجاست، چرا که ما مدیران استان واقف به نقش آموزش‌های مهارتی و اثر آن‌ها هستیم و معتقدیم مهارت‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای، قابلیت ایجاد شغل و درآمدزایی و استقلال در اشتغال و کسب درآمد را دارا هستند، لذا مردم را نیز بایستی واقف و مطلع کنیم و در این امر تبلیغ وسیع آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای رایگان در راستای شناساندن رسالت آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به آحاد جامعه را لازم می‌دانم.

وی تصریح کرد: امسال حتماً از محل اعتبار تبصره‌های تکلیفی، سهمی را در راستای اشتغال‌زایی کارآموزان مهارت یافته و دارای مدرک مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان در نظر خواهیم گرفت.

انتهای پیام