استانی

شهرستان گتوند به عنوان میزبان مسابقات کشتی پهلوانی استان خوزستان انتخاب شد

کریم عسکرنیا به مناسبت برگزاری مسابقات استانی کشتی در رده بزرگسالان به جامعه ورزش شهرستان تبریک گفت و افزود: این مسابقات در تاریخ 16 آنلاین 1393 در مجموعه ورزشی شهرستان گتوند و در 6 وزن مختلف برگزار می شود.

رئیس کمیته کشتی استان خوزستان یادآور شد: این دوره از مسابقات دومین میزبانی شهرستان گتوند در رشته کشتی در سال گذشته است و امیدواریم این روند در سایر رشته های ورزشی نیز اجرا شود و در همه موارد شاهد پیشرفت باشیم. ورزش ها.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه شهر گتوند در حال حاضر در ایالت آبی کرونا قرار دارد ، حضور تماشاگران در این مسابقات بدون وقفه است.

46