اقتصادی

صعود بورس چه تاثیری روی ارزش سهام عدالت گذاشت؟

افزایش ارزش بازار منجر به افزایش ارزش سهام واقعی سهام شده است و در حالی که ارزش واقعی سهام 5000 تومان در ماه بود که بیش از 1 میلیون تومان در ماه بود، آخرین رقم به بیش از 1 میلیون تومان رسید. .

پس از آزادسازی بازار سهام، کسانی که رویکرد مستقیم خود مدیریتی این سهام را انتخاب کرده‌اند، می‌توانند برای مشاهده ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود به سایت www.samanese.ir مراجعه کنند. این مقدار یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایش یا کاهش می یابد. به عنوان مثال ارزش واقعی یک سهم منصفانه با ارزش اولیه یک میلیون تومان در اسفندماه 1396، یک میلیون و 4 هزار تومان بوده است، در حالی که قیمت این سهم در سه ماهه گذشته از 1 به 2 میلیون و 4 هزار تومان کاهش یافته است. . سهامی که در روزهای اول آزادسازی سهام عدالت بود، یعنی اردیبهشت ماه، خرداد ماه، قیمت بیش از 1 میلیون تومان.

در واقع در یازدهم ماه گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 3 هزار تومان بیش از یک میلیون و 6 هزار تومان و در آبان ماه 2 میلیون و 4 هزار تومان بود. تومان. اما مارپیچ نزولی در بورسیه باعث تزلزل آن شد. در واقع ارزش حقوق صاحبان سهام معادل 5 هزار تومان در سه ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و 3 هزار تومان بوده است.

در نهم فروردین ماه سال جدید ارزش واقعی این سهم یک هزار تومان و سه هزار تومان بود که با توجه به روند صعودی بازار در چند روز گذشته، این رقم به حدود یک میلیون و 4 هزار تومان رسیده است.

البته فروشنده احتمالی برای این سهام وجود ندارد و این افراد نیز باید منتظر تصمیم مسئولان برای تعیین سختی سهام عادلانه باشند.

انتهای پیام