استانی

ضرورت ارائه آموزشهای پیشگیری از عقرب گزیدگی و مواجه شدن با آن

به گزارش ماه نیوز لرستان،دکتر مریم کوشکی در کمیته دانشگاهی مرگ ناشی از عقرب گزیدگی و شیوه استاندارد مراقبت‌های درمانی با بیان اینکه ایران از لحاظ عقرب گزیدگی سومین کشور دنیا است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع باید اقدامات پیشگیرانه و آموزش‌های لازم در راستای مواجه با آن انجام شود.

وی افزود: که گروه گسترش شبکه و واحد مبارزه با بیماری‌ها باید با همکاری یکدیگر در راستای انتخاب مراکزی که لازم است به صورت مستمر در آن‌ها سرم پادزهر ارائه شود اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ایران ادامه داد: این مراکز باید با توجه به مناطق پرخطر از نظر گزش عقرب و مار، مهیا بودن تجهیزات لازم، قرار داشتن در مسیر حرکت و در دسترس بودن عموم مردم انتخاب شوند.

دکتر کوشکی تاکید کرد: در این مراکز باید سرم پادهز به مقدار کافی وجود داشته باشد و پرسنل آن‌ها باید برای مواجه شدن با بیماران دچار عقرب گزیدگی و مارگزیدگی آموزش‌های ضروری را فراگرفته باشند.

وی عنوان کرد: همچنین ضروری است که آموزش‌های پیشگیری از عقرب گزیدگی و مارگزیدگی و آموزش‌های لازم برای مواجه شدن با آن نیز به مردم ارائه شود.