استانی

طرح سنجش سلامت نوآموزان لرستانی از ابتدای تیرماه اجرا می شود

به گزارش لرستان آنلاین، رضا عزتی در جلسه ستاد سنجش سلامت نواموزان بادو بخش به دابستان گفت: از 22 خردادماه چرخش طرح آغاز و اجرای سلامت نوآموز در ایستگاه 22 و کل استان از سه ماهه اول آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در صورت ثبت اطلاعات الکترونیکی، متولیان امر با حضور دانش آموزان تازه ثبت نام شده در مدرسه به نوبت از سایت خودارزیابی استعلام می گیرند.

عزتی با اشاره به اینکه بیش از 36 هزار نفر تازه وارد وارد مدرسه شده اند و در نظرسنجی شرکت کرده اند، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت حافظه کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش لرستان توضیح: نکاتی در مورد نحوه برخورد مناسب با مبتدیان و والدین آنها، تجهیز کامل اتاق اندازه گیری (بصری، شنوایی، فیزیکی و …) و انتظار، رعایت روش های بهداشتی و سایر مولفه های مشابه طراحی شده است.

در این جلسه نماینده، نماینده کل دستگاه های اجرایی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی، مدیر آموزش و پرورش استثنایی و سایر اعضا حضور داشتند.