سلامت و دانش

عدالت و تعالی نظام سلامت دو مؤلفە مهم وزارت بهداشت

ماه نیوز/کردستان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: عدالت و تعالی نظام سلامت دو مؤلفە مهم وزارت بهداشت در دولت سیزدهم است.

بهرام عین‌اللهی امروز (۱۸بهمن) در جلسە شورای اداری کە در استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزە سلامت است و نمی‌توان منکر آن بود.

وی با اشارە بە اینکە وضعیت سلامت کشور تا قبل از انقلاب اسلامی بسیار عقب ماندە بود، عنوان کرد: خوشبختانە امروزە ایران اسلامی در حوزە‌های سلامت یکی از کشورهای پیشرفتە در منطقە است.

عین‌اللهی وضعیت ایران در همە حوزەهای سلامت را مطلوب بیان کرد و گفت: متاسفانە در شاخص مصرف سیگار وضعیت مطلوبی نداریم، لذا امیدواریم مجلس شورای اسلامی نسبت بە وضع مالیات بر عرضە سیگار اقدام کند، زیرا حدود ۱۳ درصد از مرگ و میرها ناشی از مصرف سیگار است.

وی افزود: علی‌رغم همە تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی موجود در کشور، خوشبختانە در حوزە کنترل بیماری کرونا سرآمد بسیاری از کشورهای پیشرفتە دنیا هستیم، کە این جز با تلاش و فداکاری کادر خدوم درمانی و حوزە سلامت میسر نمی‌شد.

وزیربهداشت در ادامە خاطرنشان کرد: امروزە نە تنها در حوزە درمان و سلامت خودکفا هستیم، بلکە کشورهای مجاور نیز برای درمان بە کشور ما مراجعە می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران را بە عنوان یک مرجع معتبر برای درمان خود می‌دانند.

بهرام عین‌اللهی در ادامە از افتتاح اولین دانشگاە علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در عراق خبر داد و گفت: این نشان از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در همە کشورها است.

وی بە تدوین برنامە سلامت وزارت بهداشت در دولت سیزدهم اشارە و عنوان کرد: عدالت و تعالی نظام سلامت دو مولفە مهم وزارت بهداشت در دولت سیزدهم است.

عین‌اللهی بە عدالت و تعالی نظام سلامت در کشور تاکید کرد و افزود: امکان درمان و تحصیل و آموزش افراد و توسعە سلامت باید در همە مناطق وجود داشتە باشد.

وی اظهار کرد: افتتاح ۲۷ طرح حوزە سلامت در نقاط مختلف کردستان نشان از توسعە عدالت سلامت در این استان است.

انتهای پیام