سلامت و دانش

عکس | کیانوری، اوشانا و اولیانوفسکی جنجالی با کمک «تکنولوژی جادویی جدید» جلد مجله شدند!

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز، درحالی که هر روز استفاده از هوش مصنوعی سرعت بیشتری به خود می گیرد و تردیدها و هیجان ها درباره این تکنولوژی جادویی رو به افزایش است، محمد طاهری درباره شماره جدید تجارت فردا ، ادعا کرده از هوش مصنوعی برای ساخت عکس جلد استفاده شده است.

او در توییتی نوشته برای جلدی که تعلق داشته به پرونده دعوای اخیر میان مسعود درخشان و موسی غنی نژاد درباره اقتصاد اسلامی و نقش اولیانوفسکی روس بر اقتصاد ایران ، به ناچار و به دلیل عدم وجود عکس با کیفیت از اولیانوفسکی، کیانوری و بیت اوشانا که پرونده ویژه شان را تشکیل می دادند به سراغ سایت app.reminiai رفته اند و با کمک گرفتن از هوش مصنوعی تصویر جلد خود را ساخته اند.

عکس | کیانوری، اوشانا و اولیانوفسکی جنجالی با کمک «تکنولوژی جادویی جدید» جلد مجله شدند!