پیام فرمانده انتظامی استان خوزستان به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خوزستان ماه نیوز، پیام امروز این است که مسئله فلسطین و جنایات اسرائیل در حق مردم بی دفاع اسرائیل یک مسئله منطقه ای نیست، بلکه یک مسئله جهانی است و اشغال فلسطین یک سرزمین و یک کشور نیست. ایجاد قانون استعماری برای جلوگیری از شکل گیری تمدن اسلامی ضد استکبار است.

در روز قدس، شکست های ذلت بار اشغالگران اسرائیلی مرور می شود و پیروزی جوانان فلسطینی که با دستان خالی در برابر بزرگ ترین ظالمان و ستمگران ایستاده اند، چشم همه مسلمانان را روشن می کند.

روز قدس، روز خون ریزی، به ناحق ریشه در راه مقاومتی دارد که در راه مقاومت قرار گرفته است تا پیام قدس را به همه اعصار و نسل ها برساند و نشان دهد که سلفی های جدید غرب هرگز دیدگاه های خود را تفسیر نکرده است.

فرماندهی اداری استان خوزستان نیز در کنار مردم شهید پرور این منطقه و محکومیت گذشته جنایات رژیم وحشیانه اسرائیل صهیونیستی و حمایت آمریکا از آنان با معمار کبیر انقلاب اسلامی ره) حق تعالی تجدید عهد کرده تا پیام خداوند و وعده حق به گوش جهانیان رسیده است.

48