استانی

کارگروه کوثر استان سمنان، زیرمجموعه قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز استان سمنان، فاطمه عبیری سرپرست معاونت آموزشی ابتدایی استان و دبیر کارگروه کوثر احیای نظام مسائل دختران و بانوان هر منطقه را متناسب با زیست بوم و اقتضائات محلی، اولین و مهم ترین هدف دانست و افزود: بانوان در حماسه آفرینی خود زبان گویای انقلاب هستند و اکنون در شکل گیری و جریان سازی تمدن نوین اسلامی، این زنان هستند که عنصر تحول در ارزش های معنوی می باشند و با اتکا به توانمندی این بانوان توانا، می توان به درستی مسائل را شناسایی و جهت بهبود و تحلیل آن اقدام نمود.

عبیری خاطر نشان کرد: نیازسنجی مسائل معنوی دانش آموزان و هویت بخشی به دختران در ایفای نقش مادری و همسری از اهداف مهم تشکیل این کارگروه می باشد که برنامه ریزی های بعدی در این زمینه صورت خواهد پذیرفت.

کارگروه کوثر با حضور بیش از ۳۰ بانوی جهادی و فعال استان و با راهبری معاونت آموزشی ابتدایی از اسفند ۴۰۱ همسو با اقدامات کشوری راه اندازی شد

46