استانی

آشکارسازی و نصب علائم راهنمایی در آستانه سفرهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز؛ سید مصطفی آیت‌اللهی‌موسوی در ستاد راهبری ایمنی حمل و نقل و ترافیک استان با اشاره به ایام پایانی سال و افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی عنوان کرد: نصب علائم راهنمایی و رانندگی و آشکارسازی مسیرها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به شناسایی و اعلام ۳۵ نقطه حادثه‌خیز در سطح استان از سوی راهداری، بر نظارت و رفع مشکل این نقاط در آستانه سفرهای نوروزی تاکید کرد.

موسوی ابراز داشت: با توجه به در پیش بودن نوروز، محورهایی که بیشترین تصادف و تلفات را داشته مدنظر باشد و آشکارسازی محورها و علائم الزامی است.

46