استانی

استاندار آذربایجان شرقی: دلیل ۴۰ درصد سفرهایم به تهران پیگیری انتقال آب ارس است

به گزارش آنلاین از تبریز، عابدین خرم یکی از مدیران استان گفت: و برداشت.

وی افزود: من از قدیم الایام نتوانستم مسئولیت مسائل آب تبریز را بر عهده بگیرم و این مهم ترین موضوع در حال حاضر است.

خرم ابراز دشت: برای پایین آوردن آب زرینه رود باید به بحث تصفیه خانه ها توجه بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم از همین طریق آب کارخانه ها را تامین کنیم.

وی توضیح داد: بیش از یک درصد شواهد در حضور من در تهران است. در پروژه سد کلقان هم کار می کنیم تا مشکل آب تبریز در سال های آینده حل شود.

48