مزایده ۱۴۰۰ موتورسیکلت توقیفی در هرمزگان برگزار می‌شود

به روگر خبر انلاین، «مجتبی آلمانی» رياس كل دادغستري استان حرمزگان وی با اعلام مزایده یک میلیون دستگاه موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ های استان هرمزگان گفت: بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم حمایت از مردم و تعیین نیاز فوری به خودرو در پارکینگ ها. مرحله چهارم مزایده در سراسر کشور به صورت حضوری به فروش می رسد. موتورسیکلت ها پارک شده اند در پارکینگ های استان برگزار می شود.

قهرمان افزود: در مراحل قبلی این مزایده 3500 دستگاه موتورسیکلت توقیفی و در مرحله جدید 1400 دستگاه موتورسیکلت در سه شهر بندرعباس، بستک و قشم به مزایده گذاشته می شود.

وی افزود: این مرحله از مزایده موتورسیکلت های موجود در پارکینگ های نود و زرون شهر بندرعباس، پارکینگ سهیل شهر بستک و پارکینگ طلوع جزری قشم است که به صورت حراج زنده و عموم مردم برگزار می شود. می توانید از ” شنبه 19 آذر ماه 1401 ” بازدید نمایید.با تماس با شماره های (07633468820 و 07633468821) و بازدید از این 4 پارکینگ از جزئیات و شرایط حراج مطلع شده و از موتورسیکلت ها بازدید خواهید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تاکید بر اینکه پس از طی مراحل قانونی برای تعیین مشکل تمامی موتورسیکلت های موضوع این مزایده، حکم قطعی قضایی صادر شده است، برای حفظ حقوق مردم و بیت المال یک کارگروهی متشکل از معتمدین جهت اقدام در رابطه با دستورالعمل سازمان برای تعیین توقیف موتورسیکلت و نظارت بر روند برگزاری مزایده تشکیل شده است.

46