استانی

اتاق اصناف منجربه تقویت بنگاه‌های کشاورزی می‌شود

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز از قزوین، محمحسین عطایی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی استان قزوین اظهارکرد: باید تشکل‌ها به قدری توانمند شوند که بتوانند امورات بخش کشاورزی را به دست گرفته و پاسخگوی نیاز مردم باشند.

او بر واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: دولت از ادوار گذشته به این نتیجه رسیده که باید کارها را برون‌سپاری کند و این درحالی است که در بخش کشاورزی این مهم بیش از سایر بخش‌ها می‌تواند به تسریع امورات منجر شود.

عطایی گفت: هدف از تشکیل اتاق اصناف در استان قزوین تقویت بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی است.

این مسئول ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی در نهایت باید بتواند تسهیل‌گر کارها و پاسخگوی مناسب به نیاز شهروندان باشد که این مهم را باید به شکل جدی مورد توجه قرار دهید.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف کشاورزی دارای ۱۱عضو است که باید سریعا وارد فرآیند برگزاری انتخابات شده و اتحادیه‌ها را تشکیل دهند.

46